Arv, generasjon- og dødsboskifte

Arbeidsrett

Eiendomsrett

Entrepriserett

Plan og bygningsrett

Kontraktsrett

Næringseiendom

Pengekravsrett

Prosedyre og tvisteløsning

Selskapsrett

Skatterett

Transaksjoner - Fusjoner og Fisjoner