Hvem er vi?

Vi er et lokalt advokatkontor beliggende med moderne lokaler langs strandpromenaden i Porsgrunn sentrum. Vi er et fremoverlent og dynamisk advokatmiljø med fokus på å oppnå de beste resultatene for deg eller din bedrift.

 
 
dag-09skomvaeradvokatene.jpg

Dag Foyn Mjaaseth

E-post: mjaaseth@mrco.no
Mobiltelefon: 916 17 900

Dag Foyn Mjaaseth har tidligere jobbet som advokat ved et større advokatkontor i Oslo og arbeider hovedsakelig med tvister innen eiendomsforhold, kontraktsrett og rådgivning. Mjaaseth har skrevet en avhandling innenfor sanksjonsreglene i plan- og bygningsloven, og har praktisert regelverket ved oppfølging av ulovlige byggverk i Skien. I dette arbeidet har han tilegnet seg omfattende lokalkunnskap og kan tilby strategisk bistand, som er svært viktige elementer for å oppnå et korrekt resultat. 

Mjaaseth har gjennom sitt virke levert advokattjenester til aktører i bygge- og anleggsbransjen og til eiendomsutviklere gjennom mange år. Dette arbeidet har bestått i løpende rådgivning, kontraktsforhandlinger og tvisteløsning.  

I svært mange saker er det en stor fordel at advokaten besitter kompetanse utover sakens juridiske side. Mjaaseth har i sitt virke opparbeidet seg betydelig teknisk kunnskap, etter å ha jobbet med et bredt spekter av saker innen bolig- og eiendomsrett. Det samme gjelder innsikt og forståelse av tekniske feil/mangler knyttet til biler og båter.

Advokat Mjaaseth arbeider særlig innenfor følgende rettsområder:

 • Fast eiendom
 • Entrepriserett
 • Plan- og bygningsrett
 • Nabokonfliker
 • Kontraktsrett
 • Pengekravsrett

 


Endre.jpg

Endre Kahrs Revheim

E-post: revheim@mrco.no
Mobiltelefon: 459 68 077

Endre Kahrs Revheim har tidligere jobbet for større advokatfirmaer som Wikborg, Rein & Co, Ernst & Young og KPMG. Han har også jobbet som daglig leder i næringslivet, og har omfattende erfaring med forhandlinger med profesjonelle parter.

Revheim arbeider hovedsaklig med arv og skifte, eiendom, kontraktsrett, generell forretningsjuss samt arbeidstvister.

Revheim har undervist i arverett, fast eiendoms rettsforhold og selskapsrett ved Folkeuniversitet i Skien og Tønsberg, samt hatt mye kurs- og foredragsvirksomhet innenfor de samme rettsområder.

Advokat Revheim arbeider særlig innenfor følgende rettsområder:

 • Arv, generasjons- og dødsboskifte
 • Arbeidstvister
 • Eiendom
 • Generell forretningsjus
 • Kontraktsrett
 • Overdragelse av aksjer, virksomhet og næringseiendom, herunder due dilligence
 • Omorganiseringer, fusjoner og fisjoner
 • Selskapsrett
 • Skatterett